Kycklingar som förändrar tillvaron

Flicka med kyckling

Påsken 2013 bidrog Euroflorist och våra kunder till ett av Barnfondens viktiga projekt. Buketten ”En GLAD påsk” bidrog till att familjer i den brasilianska bergsbyn Sao Joao da Chapada fick en mängd kycklingar som skapar sysselsättning, ger inkomster och en bättre kosthållning.

I byn bor främst barn och ensamstående kvinnor samt äldre män. De arbetsföra männen har tvingats ge sig av för att söka arbete och inkomst på annat håll. Kycklingarna, som idag är uppåt 1000 stycken, har ändrat livsvillkoren till det bättre för invånarna i byn. En del av kycklingarna hålls bara för äggproduktion, andra slaktas och bidrar till en mer varierad kost. Ägg och höns säljs också och ger extra inkomster. Varje vecka får kvinnorna som deltar i projektet 1 kyckling eller höna + 12 ägg att förvalta i familjen.

För invånarna i byn har kycklingarna höjt levnadsstandarden. Tidigare levde man på en ganska ensidig kost bestående av ris och bönor. Nu drygas den ut med protein från ägg och kött, och dessutom från den egna grönsaksodlingen som man nu också har satt igång med som en positiv bieffekt av projektet. 

Förutom den rent försörjningsmässiga biten av projektet har det också gett kvinnorna och familjerna en känsla av mening. Kvinnorna säger själva att det har förändrat deras liv – de har numera en viktig uppgift att utföra varje dag. Hönsen ska matas och få vatten, äggen tas om hand och alla kvinnor turas även om att sälja de ägg som inte används i självhushållningen. Även barnen deltar i skötseln av hönsgården och äggproduktionen.

Brasilina Pacheco är en av kvinnorna som deltar i projektet. Hon berättar som många av de andra att det har förändrat hennes liv.

– Varje dag jag vaknar vet jag att jag har en viktig uppgift att göra. Först skickar jag barnen till skolan och sedan går jag till hönsgården för att ta hand om hönsen.

Påsken 2014 kan du också bidra till ett av Barnfondens viktiga projekt, den här gången gäller det ett likadant kycklingprojekt, men nu i Etiopien. När du väljer vår påskbukett ”En GLAD påsk” går 180 kr direkt till projektet som hjälper till att förändra många familjers liv.

Påskbukett till förmån för Barnfonden

Skriven av
More from EuroFlorist

Franstulpan var det rätta svaret

Ja, det var en franstulpan vi frågade efter denna gång. En typ...
Läs mer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *